October 21, 2008

Bob Ong vs. Juan Tamad


Ang Pagmamahal:


"Parang elevator lang yan eh, bakit mo isisiksik ang sarili mo kung wala nang pwesto para sayo. Eh meron namang hagdan, ayaw mo lng pansinin." - Bob Ong

"Mapuno man ang elevator, sigurado namang babalik ito, at darating ang panahon na magkakasya din ako..." - Juan Tamad...awww.

1 Comment:

Lady 'K said...

Thanks to deEspania for sending the quote! =)